کناره گیری و انصراف از انجمن...

 

     پیرو خبر پیشین (آدینه چهارم اردیبهشت ماه 94) به شوند(دلیل) اینکه آقای رشید جمشید

 

ماوندادی از هیأت مدیره انجمن نیکوکاری کناره گرفته و انصراف دادند بدین سبب

 

 تغییرات و انتخاب جدید  بشرح زیر اعلام می گردد.

 1- آقای گودرز ماوندی فرزند مهربان به سمت فرنشین(رئیس ) انجمن.

 2- آقای رشید ماوندادی فرزند کیخسرو به سمت جانشین فرنشین(نایب رئیس) انجمن.

 3- آقای خداداد ماوندادی فرزند سروش به سمت دبیر انجمن.

 4- آقای کورش مسرتی فرزند هرمزد به سمت خزانه دار انجمن.

 5- آقای ماونداد آفرین فرزند مهربان به سمت هموند(عضو) انجمن.

 6- آقای سیامک ماوندادی فرزند رشید به سمت هموند(عضو) انجمن.

 7- آقای تیرانداز فرودی فرزند گشتاسب (هموند جانشین) به سمت هموند اصلی (عضو) انجمن.

    و همانا هموندان جانشین آقای فرشید رستم ماوندادی و آقای داریوش بهرام ایرانزمینی       

  و بازرسان آقای شهرام ایرج ماوندادی و پریناز نامدار ماوندادی و بازرس جانشین         

       (علی  البدل) آقای فرشاد فرامرز ماوندادی انتخاب گردیدند.

                                     با آرزوی پیروزی برای همه نیک اندیشان    

                                          با سپاس، انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

                                                                                        

               

 


 

          

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید