گردش نخست انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

 

 

             

                                                

                           

                               

                                                               

 نام هیأت مدیره گردش نخست انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

هموندان هیأت مدیره انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

نام و نام خانوادگی ســـــمــــت
گودرز مهربان   ماوندی ریئس هیأت مدیره انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان (دارای حق امضإ)
رشید کیخسرو ماوندادی نایب ریئس انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان (دارای حق امضإ)
بهرام  ایرج ماوندادی خزانه دار انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان (دارای حق امضإ)
خداداد سروش ماوندادی دبیر انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان
فرشاد فرامرز ماوندادی هموندهیأت مدیره
داریوش بهرام ایرانزمینی
هموندهیأت مدیره
آنیتا دینیار امجد هموندهیأت مدیره
   
ویستا فرهاد ماوندادی هموند جانشین
مهرنوش پرویز هماوندی هموند جانشین
مهربان جمشید ماوندادی استعفإ

 

 

بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

نام  و نام پدر و نام خانوادگی سمت
کورش هرمزدیار مسرتی بازرس
تیرانداز گشتاسب فرودی بازرس
   
پریناز نامدار ماوندادی بازرس جانشین

 نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید