آمار خانواده ماونداد بزرگ

به شوند پیشنهاد چندی از هموندان هیئت مدیره مصوب شد برای بهتر انجام شدن کارها و برای نتیجه گیری و بازدهی بهترو بکار گیری نتیجه بدست آمده، آمار گیری از خانواده ماونداد بزرگ بعمل آید. دراین راه همت والای شما گرامیان را ...

بازرسان انجمن نیکوکاری ماوندادی انتخاب شدند

بازرسان انجمن نیکوکاری ماوندادی انتخاب شدند

در روز تیرایزد و اردیبهشت ماه برابر با آدینه 12 اردیبهشت سال 93 از ساعت ده بامداد تعدادی  از افراد واجد شرایط خانواده ماوندادی برای برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور شنیدن گزارش هیأت مدیره،تصویب  ترازنامه سال مالی 92 و همچنین انتخاب بازرسان انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان در سالن ماهیار اردشیری درقاسم آباد گرد هم آمدند.

پروانه فعالیت انجمن نیکوکاری ماوندادی صادر شد

وزارت کشور

پروانه فعالیت انجمن نیکوکاری ماوندادی  زرتشتیان از سوی وزارت کشور  صادر شد.

هیات مدیره نخستین گردش بنیاد نیکوکاری ماوندادی نیز فعالیتش را آغاز خواهد کرد، انجمنی که انتخابات آن روز 19 اردیبهشت ماه سال 1390 انجام شد

انتخابات انجمن نیکوکاری

هموندان گردش نخست انجمن نیکوکاری ماوندادی    
اسامي هفت هموند انجمن نیکوکاری ماوندادی              
     ارشام ماوندادی –  خانواده ماوندادی زرتشتیان ايران با برگزاری انتخابات  انجمن نیکوکاری ماوندادی را تشکیل دادند.
مجمع همگانی برای انتخاب هیات نظارت بر انتخابات ، هیات مدیره ، بازرسین و استماع و تایید اساسنامه انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان در روز سروش ایزد از ماه اردیبهشت ماه برابر آدینه 16 اردیبهشت 1390 از ساعت 9 بامداد در سالن استاد ماهیار اردشیر قاسم آباد در  یزد برگزار شد .

انتخابات انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

انتخابات انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

 خانواده ماوندادی زرتشتیان ايران با برگزاری انتخابات  انجمن نیکوکاری ماوندادی را تشکیل دادند.

مجمع همگانی برای انتخاب هیات نظارت بر انتخابات ، هیات مدیره ، بازرسین و استماع و تایید اساسنامه انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان در روز سروش ایزد از ماه اردیبهشت ماه برابر آدینه 16 اردیبهشت 1390 از ساعت 9 بامداد در سالن استاد ماهیار اردشیر قاسم آباد در  یزد برگزار شد .