بزرگداشت درگذشت اشوزرتشت...

 

 

 

     روز خور و دی ماه روزی که یگانه مشعلدارِ راه راستی و دین ودانش و

خرد را ، اهریمن صفتی از میان ما  برداشت و چنانچه فروغ گاتاهای 

 سپندینه اش نبود جهان برای همیشه در تاریکی محض فرو رفته بود.

 روز خور و دی ماه روزی است که ما آرزو داشتیم اهریمن وشی چون

 تورِ براتور هرگز از مادر زاده نشده بود. دراین روز به فروهر پاک

 اشوزرتشت مهر اسپنتمان همه با هم درود می فرستیم و مشعل

سپندینه گاتاهایش را برای ادامه راهش برای جهانیان فروزان نگه میداریم

 ای خداوند هستی بخش ! راهی را که به من نشان دادی راه نیک

 منشی است . راهی است که بر مبنای آموزش سیوشانس ها

 (( سود رسانندگان و نجات دهندگان بشر)) قرار گرفته است/

 آموزشی که توصیه می کند هر کار نیکی که به منظور انجام کار و

 در پرتو راستی انجام شود شادمانی به بار خواهد آورد. آموزشی که

انسانرا به ره خرد و دانش واقعی رهبری می کند و پاداش آن

      رسیدن به تو است، ای خداوند خرد)) هات 34 بند 13


 

 

                          

  همازوری موبدان و زرتشتیان در نیایش همگانی پنجم دی ماه

درآرامگاهقصر فیروزه تهران 

                                        

                 

              

 

      ((زراتشت حکیم))

   به روز خور و اندر ماه دی ماه

 فغان از آن زمانه و دو صد آه

 

دو  صد نفرین بر آن تورِ براتور

 که  زد خنجر بر آن دلهای پر نور

 

زراتشت را بخون افکند در آن خاک

 دو صد نفرین بر آن دلهای ناپاک

 

زرا تشت حکیم از بین ما برد

همه دلها پریشان گشت و افسرد

 

 نگون باد بخت آن کاوی و کرپان

 نمودندش نگون این بخت ایران

 

 ولیکن از سه نیک پاک زرتشت

 جهان خرم شد و هر بدی را کشت

 

 همه شادی و دین و دانش و شور

 برون آمد ز گاتاهای وخشور

                                                              ((گودرز ماوندی))

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید